۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۸ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱ تير   

 مهندس مجید حصاری

 

   - مسئول تجهیزات پزشکی

 

   تلفن   31328500 و 31328351