۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۸ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۸ مهر   

مرکز منتخب شماره یک 

 

                                                                                                                                 

   سه راه مدیریت - جنب بیمارستان نوریه                                       33122023                                     مکان برروی نقشه

 

 

 

 

 

 

مرکز منتخب شماره دو

 

                                                                                                                                  

  بلوار کوثر - جنب بیمارستان شفا                                                  32115817                                     مکان برروی نقشه

 

 

 

 

 

 

 

مرکز منتخب شماره سه

 

                                                                                                                                 

 شیخ احمد کافی شمالی نرسیده به چهارراه باقدرت                        33210030                                     مکان برروی نقشه