۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد   

معرفی واحد EDU

 

 

 

تعریف دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

 

EDU یک واحد آکادمیک است که به عنوان هسته آموزشی مرکز فعالیت می نماید. دفتر توسعه مرکز (EDU) آمادگی دارد به کلیه کسانی که نیاز آموزشی دارند سرویس دهی کند و در این راستا برای ارائه خدمات اولویت های تعیین شده خو را در نظر می گیرد. EDU وابسته به مرکز آموزشی درمانی بوده، که زیر نظر معاون آموزشی مرکز، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه عمل نموده و با دفتر توسعه اموزش دانشکده پزشکی تعامل نزدیک دارد.

 

 

رسالت دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی 

 

رسالت دفتر توسعه آموزش در بیمارستان تقویت فضای تدریس و یادگیری در بیمارستان است.  علت وجودی دفتر توسعه آموزش برطرف ساختن نیاز آموزشی مرکز آموزشی درمانی (شامل اعضاء هیئت علمی و دانشجویان) از طریق تقویت برنامه آموزشی، ارتقاء توانمندی های اعضاء هیات علمی، بهبود فرایندهای یادگیری - یاددهی، ارزیشبای فراگیر و اساتید و تعیین و نصب ساختارهای آموزشی مناسب در راستای اعتلای آموزش است که در نهایت ارتقاء سلامت را به دنبال خواهد داشت. دفتر توسعه فعالیت های فوق را از طریق مشارکت هر چه بیشتر اعضاء هیات علمی به انجام می رساند.