۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد   

 دکتر بهزاد ایرانمنش

 

   - رابط گروه پوست

   - متخصص پوست

 

   تلفن  31328322

 


 

 دکتر بهاره بهمن بیجاری

 

   - رابط گروه نوزادان

   - فوق تخصص نوزادان

 

   تلفن31328322

 

 


 دکتر محمدحسن لاری زاده

 

   - رابط گروه رادیوآنکولوژی 

   - متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

 

   تلفن   31328322

  

 


 دکتر غلامرضا صدیقی

 

   - رابط گروه کودکان

   - فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی

 

   تلفن   31328322

 

 

 


 دکتر زهرا هنرور

 

   - رابط گروه زنان

   - فلوشیپ آنکولوژی

   تلفن   31328322

  

 

 

دکتر حمید ابوسعیدی

 

   - رابط گروه داخلی

   - متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

 

   تلفن   31328322