۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۹ آبان   

                                   

دکتر فرانک سلاجقه

 

   - مسئول واحد توسعه مطالعات و آموزش پزشکی

 

   - متخصص بیماری های داخلی

 

   - مرتبه علمی: استادیار

   

 

   تلفن   31328325

   

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

   افسانه امامی پور                      

 

   - کارشناس واحد توسعه مطالعات و آموزش پزشکی

 

   - کارشناسی ارشد مدیریت

 

 

 

   تلفن   31328325