۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد   

                                   

دکتر مریم کوهستانی پاریزی

 

   - مسئول واحد توسعه مطالعات و آموزش پزشکی

 

   - متخصص جراحی عمومی

 

   - مرتبه علمی: استادیار

   

 

   تلفن   31328322