۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۵ تير   

منشور حقوق شهروندی 

 

 

 

* حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی

 

* حق برخورداری از اعمال بی طرفانه قوانین و مقررات

 

* حق مصون ماندن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری

 

* حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری

 

* حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد

 

* حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز

 

* حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری

 

* حق مصون مانده از شروط اجحاف آمیز در توافقات، معاملات و قراردادهای اداری

 

* حق اشخاص توان خواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی

 

* حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات

 

* حق جبران خسارت وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن ها