۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۱ آذر   

 

 

 دکتر محمدرضا لشکری زاده

 

   - معاون آموزش و پژوهش

   - رئیس بخش جراحی وICU جراحی  

   - فوق تخصص جراحی قفسه سینه

   - مرتبه علمی دانشیار

 

 

  تلفن:   31328322

   

   - پست الکترونیک:   lashkarizadeh@kmu.ac.ir

    

    -  پورتال علمی:   https://isid.research.ac.ir/MohammadReza_Lashkarizadeh