۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ دوشنبه ۱ آبان   
 

 

 

 ناهید حاج محمدی

 

   - سوپروایزر آموزشی

   - فوق لیسانس پرستاری داخلی جراحی

 

   تلفن   31328420

 


 

 

 

 

 شهزاد شبانپور

 

   - سوپروایزر آموزش سلامت

   - لیسانس پرستاری 

 

   تلفن   31328420