۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد   

 

 

دکتر رضا سینایی

 

    - معاون درمان  

    - فوق تخصص روماتولوژی کودکان

    - استادیار

   

 

   تلفن   31328403

   

 

 

 

 

 

 سمانه کمساری

   - مسئول امور اجرایی معاونت درمان

   - کارشناسی ارشد مدیریت

 

   تلفن   31328403