۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۷ خرداد   

کتابخانه، سالن های کنفرانس، کلاس های درس


 

سالن کنفرانس

مکان سالن

تلفن رزرو

سالن کنفرانس داخلی

طبقه اول جنب کتابخانه

31328325

سالن کنفرانس جراحی

طبقه اول جنب کتابخانه

31328322

سالن کنفرانس پرستاری

طبقه اول جنب کتابخانه

31328420

سالن کنفرانس کودکان

طبقه همکف به طرف سلف، رو به روی داروخانه مرکزی   

31328330

سالن کنفرانس زنان

طبقه همکف، انتهای راهرو، سمت راست

31328306

سالن کنفرانس رادیولوژی

طبقه همکف، جنب دفتر گروه رادیولوژی

31328323

سالن کنفرانس پاتولوژی

طبقه همکف، ورودی آزمایشگاه

31328373