۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۳ دي   

 فاطمه کریمدادی

 

   - کارشناس مسئول آموزش

  

 

   تلفن  31328323

 


 

 
 

 بتول ترابی

 

   - کارشناس واحد آموزش

  

 

   تلفن  31328322


 

افسانه امامی

 

   - کارشناس گروه های جراحی و پوست 

 

  -  کارشناس واحد EDU 

  

 

   تلفن  31328322

 


 

 

 

 الناز محمدی

 

   - کارشناس گروه های رادیولوژی و رادیوآنکولوژی

  

 

   تلفن31328323

 

 

 

 


 رویا برزیده

 

   - کارشناس گروه زنان

   

 

   تلفن   31328306

  

 

 

 مرضیه نادی پور

 

   - کارشناس گروه های کودکان و پاتولوژی

   

 

   تلفن   31328330

   

 


 مهدیه حاجی محمدحسنی

 

   - کارشناس گروه داخلی

   

 

   تلفن   31328325

   

 


 معصومه شهسواری

 

   - کارشناس گروه داخلی

   

 

   تلفن   31328325