۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
آیین تکریم و معارفه رئیس مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
۱۴۰۲ چهارشنبه ۸ آذر
آیین تکریم و معارفه رئیس مرکز آموزشی درمانی افضلی پور 8 آذرماه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان و اعضای هیات رئیسه این دانشگاه برگزار شد.
آیین تکریم و معارفه رئیس مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
برگزاری نشست بصیرتی در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
۱۴۰۲ يکشنبه ۵ آذر
برگزاری نشست بصیرتی در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
برگزاری  نشست بصیرتی در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
برگزاری دوره آموزشی پدافندغیرعامل
۱۴۰۲ يکشنبه ۵ آذر
برگزاری دوره آموزشی پدافندغیرعامل
برگزاری دوره آموزشی پدافندغیرعامل
برنامه انس با کتاب و کتابخوانی دربخش آنکولوژی اطفال مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
۱۴۰۲ شنبه ۴ آذر
برنامه انس با کتاب و کتابخوانی دربخش آنکولوژی اطفال مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
برنامه انس با کتاب و کتابخوانی دربخش آنکولوژی اطفال مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
جشن بزرگداشت روز پرستار در مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
۱۴۰۲ پنج شنبه ۲ آذر
جشن بزرگداشت روز پرستار در مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
جشن بزرگداشت روز پرستار در مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
بازدید مدیرکل بیمه سلامت استان از مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
۱۴۰۲ سه شنبه ۳۰ آبان
بازدید مدیرکل بیمه سلامت استان از مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
بازدید مدیرکل بیمه سلامت استان از مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
گرامیداشت روز پرستار در مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
۱۴۰۲ يکشنبه ۲۸ آبان
گرامیداشت روز پرستار در مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
گرامیداشت روز پرستار در مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
قدردانی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی از پرستاران مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
۱۴۰۲ يکشنبه ۲۸ آبان
قدردانی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی از پرستاران مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
قدردانی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی از پرستاران مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
شهردارمنطقه4کرمان از پرستاران مرکز افضلی پور قدردانی کرد.
۱۴۰۲ يکشنبه ۲۸ آبان
شهردارمنطقه4کرمان از پرستاران مرکز افضلی پور قدردانی کرد.
شهردارمنطقه4کرمان از پرستاران مرکز افضلی پور قدردانی کرد.
مدیرشعب بانک رفاه استان کرمان از پرستاران مرکز افضلی پور قدردانی کرد.
۱۴۰۲ يکشنبه ۲۸ آبان
مدیرشعب بانک رفاه استان کرمان از پرستاران مرکز افضلی پور قدردانی کرد.
مدیرشعب بانک رفاه استان کرمان از پرستاران مرکز افضلی پور قدردانی کرد.