۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ دوشنبه ۲۹ آبان  
شهردارمنطقه4کرمان از پرستاران مرکز افضلی پور قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور ، محمدعلی بهرامی شهردار منطقه4 کرمان به مناسبت روز پرستار در جشن پرستار بخش عفونی این مرکز حضور یافت وضمن تبریک این مناسبت از زحمات پرستاران این مرکز قدردانی نمود.