۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ دوشنبه ۲۹ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ دوشنبه ۲۹ آبان   
مدیرشعب بانک رفاه استان کرمان از پرستاران مرکز افضلی پور قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور محمدصادق اتحادی مدیر شعب بانک رفاه استان کرمان به مناسبت روز پرستار در این مرکز حضور پیداکرد و ضمن تبریک این مناسبت از زحمات پرستاران قدردانی نمود.