۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۵ ارديبهشت  
به مناسبت روز جهانی ماما ، از ماماهای مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در روز پنجشنبه 15 اردیبهشت ماه قدردانی شد.

به مناسبت روز جهانی ماما، رئیس مرکز آموزشی درمانی افضلی پور به همراه معاون درمان ، مدیر دفتر خدمات پرستاری و سوپروایزرین آموزشی، با حضور در بخش های ناباروری، نوزادان، لیبر، زنان، واکسیناسیون، کنترل عفونت، اتاق عمل و درمانگاه زنان ضمن گرامیداشت این روز،  از تلاش ها و زحمات ماماها قدردانی کردند.