۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
اهدا پته های دانشجوی مامایی جهت خرید تجهیزات ...
اهدا پالس اکسی متر و تب سنج دیجیتال
با همت خيرين يك دستگاه آبسردكن به ICU اطفال ا...
"سوپرايز درماني" در بيمارستان، زیارت مجازی ام...
کمک های خیرین به کودکان بستری
کمک های خیرین
بنرها