۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
ارزیابی دوره های آموزش کارکنان
عنوان دوره / کلاس : *
 
تاریخ برگزاری : *
 
سمت : *
 
مطالب آموخته شده تا چه حد در حرفه شما کاربرد دارد؟ : *
نظم و پیوستگی مطالب بیان شده از نظر شما چگونه بود؟ : *
میزان مطابقت موضوعات ارائه شده با نیازهای اموزشی شما چگونه بود؟ : *
توانایی مدرس را در ایجاد علاقه و اشتیاق در شرکت کنندگان دوره را چگونه ارزیابی میکنید؟ : *
نظم و انضباط در تشکیل به موقع کلاس را چگونه ارزیابی میکنید؟ : *
میزان تسلط عمومی استاد را چگونه ارزیابی میکنید؟ : *
مدت دوره تا چه حد کافی بوده است؟ : *
میزان قدرت بیان و شیوایی کلاس استاد را چگونه ارزیابی میکنید؟ : *
تناسب محتوای سخنرانی استاد با موضوع برنامه را چگونه ارزیابی میکنید؟ : *
میزان تفهیم مطالب درسی توسط استاد را چگونه ارزیابی میکنید؟ : *
امکانات سمعی و بصری محیط آموزشی را چگونه ارزیابی میکنید؟ : *
امکانات رفاهی محیط آموزشی از نظر نظافت، تهویه ، سرمایش و گرمایش و نور... را چگونه ارزیابی میکنید؟ : *
لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در جهت ارتقاء کیفیت دوره ها ، مرقوم بفرمایید : *
 
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *