۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد  

الهام تونی

 

   - کارشناس واحد پزشکی از راه دور 

   - کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت

 

   تلفن   31328427