۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۲۵ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد   
 

 

 دکتر میثم یوسفی

 

   - مسئول فنی بیمارستان

   

   - معاون درمان 

 

   - فلوشیپ ایمنی شناسی

   

 

   تلفن   31328403