۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۴ مرداد   

روزهای ویزیت اساتید بخش در سال 1400:

 

 

 

شنبه

 

دکتر حبیب زاده

 

یکشنبه

 

دکتر ضمانتی یار (ویزیت مردان)

دکتر سعید

 

دوشنبه

 

دکتر حسینی سادات

 

سه شنبه

 

دکتر حبیب زاده

 

چهارشنبه

 

دکتر حسینی سادات

 

 

تلفن تماس جهت نوبت گیری :    03431328487