۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن

اعضا واحد بهداشت محیط  

 

 

میترا مظفری مسئول بهداشت محیط 
مهدی جاویدنیا   کارشناس بهداشت محیط
ویدا خواجه سلیمی کارشناس بهداشت محیط
تلفن تماس 31328355