۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۱۷ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۷ آبان   

 

-         بخش تصویربرداری مرکز آموزشی درمانی افضلی پور شامل واحدهای رادیولوژی،سی تی اسکن،سونوگرافی و ماموگرافی می باشد که بصورت شبانه روزی خدمات به بیماران بستری و سرپایی انجام می گردد.

-         بخش رادیولوژی مجهز به دستگاه رادیوگرافی دیجیتال جهت انجام انواع گرافی ها و نیز دستگاههای رادیوگرافی پرتابل و دستگاه CR جهت انجام رادیوگرافی پرتابل بر بالین بیماران می باشد.

-         بخش سی تی اسکن این مرکز مجهز به یک دستگاه سی تی اسکن 16 اسلایس فیلیپس می باشد که انواع سی تی های ساده و تزریقی و سی تی آنژیوگرافی ( به جز سی تی آنژیوگرافی قلب) در این مرکز انجام می گردد،همچنین بیوپسی زیر گاید سی تی اسکن در این مرکز انجام می گردد.

-         بخش سونوگرافی این مرکز دارای چهاردستگاه سونوگرافی می باشد که انواع سونوگرافی جهت بیماران انجام می شود.همچنین در این مرکز بیوپسی تحت گاید سونوگرافی نیز انجام می شود.همچنین تنها مرکز در جنوب شرق می باشد که نمونه برداری CVS (نمونه برداری از پرزهای کوریون جفت جهت بررسی اختلالات ژنتیکی) در بخش سونوگرافی توسط متخصصین رادیولوژی انجام می گردد.

این مرکز همچنین مجهز به یک دستگاه ماموگرافی دیجیتال جهت انجام ماموگرافی می باشد.