۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۱ مرداد   

 

 

پرسشنامه تعهد سازمانی، شادکامی و رضایت شغلی

 

 

فرم های رتبه بندی واحدهای اداری و پشتیبانی

رتبه بندی پرسنل پذیرش

رتبه بندی کارشناسان واحد مدیریت اطلاعات سلامت

رتبه بندی متصدیان واحد مدیریت اطلاعات سلامت

 

رتبه بندی پرسنل کارپردازی

رتبه بندی پرسنل درآمد

رتبه بندی پرسنل انبار

رتبه بندی پرسنل حسابداری

رتبه بندی پرسنل واحد امور قراردادها

رتبه بندی پرسنل واحد اموال

 

 

فرم های رتبه بندی دفتر پرستاری

رتبه بندی پرسنل اکو

رتبه بندی پرسنل آندوسکوپی

رتبه بندی پرسنل سانتر پیوند

رتبه بندی پرسنل اطاق عمل

رتبه بندی پرسنل بخش اطفال

رتبه بندی سرپرستاران

رتبه بندی سوپروایزر بالینی

 

رتبه بندی پرسنل بخش اورژانس

رتبه بندی پرسنل بخش عمومی

رتبه بندی پرسنل بخش CCU 

رتبه بندی بخش مامایی

رتبه بندی پرسنل لیبر

رتبه بندی مراقبت های ویژه اطفال

رتبه بندی پرسنل بخش ویژه 

 

 

فرم های واحد بهداشت حرفه ای

 
 
 
 
داروخانه
 
 
 
آزمون ها

سوالات هموویژلانس

آزمون ترالی دارویی ویژه کلیه پرسنل پرستاری، مامایی

 

 

فرم های واحد بهبود کیفیت

فرم ثبت و پیگیری مراجعین به مرکز

فرم نظر سنجی کارکنان

فرم نظر سنجی از بیماران سرپایی بیمارستان 

فرم نظر سنجی از بیماران اورژانس بیمارستان

فرم نظر سنجی از همراه بیمار 

فرم نظر سنجی از بیماران بخش های بستری در بیمارستان

فرم ثبت وقایع (خطاهای پزشکی- حوادث بخش های بستری)

فرم خطاهای پیشگیرانه