۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي

به هنگام وقوع کلیه حوادث و مواجهات شغلی تکمیل فرم گزارش حادثه و اطلاع رسانی به واحد بهداشت حرفه ای در کمتر از 72 ساعت در این مرکز انجام می گیرد.

 

 دانلود فرم گزارش حادثه