۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۷ فروردين   

 

 

 

مسئول واحد ایمنی و مدیریت خطر اقای دکتر دهقانی
کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار خانم پورملاجمال