۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۷ فروردين   

 

شرح وظایف

  1. مدیریت و پیگیری 28 مورد تهدید کننده ایمنی بیمار
  2. مدیریت خطر
  3. مدیریت خطا و انجامfmea
  4. انجام RCA
  5. تهیه و تنظیم برنامه واک راند
  6. انجام بازدیدهای مدیریتی ایمنی
  7. انجام بازدیدهای میدانی کارشناس ایمنی
  8. ثبت موارد عدم انطباق های ایمنی
  9. پیگیری شاخص های ایمنی