۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن

 فعالیت های دفتر توسعه آموزش در چهار بخش تقسیم بندی می شود:

 مشاوره فردی

کمک به تدوین اهداف کلی و اختصاصی یادگیری در عرصه های مختلف 

طراحی فعالیت های یادگیری و یاددهی برای رسیدن به اهداف تعیین شده 

مشاهده جلسات تدریس و ارائه بازخورد اطمینان بخش و کار در کنار اعضاء هیات علمی برای ارزیابی و ارتقاء مهارتهای تدریس 

طراحی و اجرای رویکردهای یادگیری فعال در گروه های کوچک در عرصه های بالینی 

ارائه و اجرای روشهای تدریس برای بهبود یادگیری فعال در فضاهای تدریس گروه های بزرگ 

هدایت پژوهش در آموزش

انجام فرايند هاي ارزشيابي فراگيران بر اساس حداقل هاي يادگيري از پيش تدوين شده 

بکارگیری نتایج ارزشیابی تکوینی و پایانی فراگیران 

طراحی ابزارهای ارزشیابی عملکرد بالینی 

مستند سازی تدریس برای بهبود و تعالی 

تهیه طرح درس بالینی 

 استفاده از نتایج ارزشیابی استاد 

تدوین برنامه درسی (برای فلوشیپ  و فوق تخصص) 

طراحی، اجرا و تهیه گزارش اقدام پژوهی آموزشی

 

 توسعه سازمانی:

تهیه کارپوشه (پورت فولیو) هيات علمي برای بهبود و تعالی آموزش

تشکیل گراند راند های آموزشی و CPC در سطح بیمارستان

ایجاد ارتباط بین منابع و شبکه های آموزشی خارج از بیمارستان

ایجاد تعامل با دفاتر توسعه دانشکده های مختلف در مرکز آموزشی درمانی و توسعه آموزش بین حرفه ای و تیمی و ترویج کار تیمی 

 

ارتقاء عملکرد هیات علمی

برای بهبود عملکرد اعضاء هیات علمی و ارتقاء درک اعضاء هیات علمی فعالیت های زیر پیش بینی شده است:

طراحی و هماهنگی برگزاری کارگاه و سمینار و پیگیری و ارائه بازخورد

کمک به هیات علمی برای دسترسی به منابع آموزشی از طریق فراهم کردن کتاب، مقاله، منابع اینترنتی

تشکیل ژورنال کلوب آموزشی

آموزش استفاده از وسایل کمک آموزشی و امکانات شبیه سازی مانند استفاده از مرکز آموزش مهارتهای بالینی

تسهيل تدوين پروتكل ها و دستورالعمل هاي تشخيصي و درماني بومي سازي شده با اعضاء‌گروه هاي آموزشي به منظور كاهش مورتاليتي و موربيديتي

ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت هاي بين بخشي و مولتي ديسيپلينري به منظور ارائه راهكار هاي اموزشي،‌پژوهشي و درماني مشترك

 

پژوهش در آموزش

ترغیب اعضاء هیات علمی و کمک به آنها در پژوهش های آموزشی و دانش پژوهی از طریق:

مشاوره فردی و کمک به اعضاء هیات علمی علاقه مند به کسب مهارتهای پژوهش در آموزش

کمک به اعضاء هیات علمی در تهیه مواد آموزشی جهت پژوهش های آموزشی مبتنی بر کار حرفه ای

تشکیل راندهای پژوهش در آموزش

تشکیل سمینارهای روشهای پژوهش در آموزش پزشکی

معرفی پژوهش های کلاسی به اعضاء هیات علمی برای بهبود آموزش و یادگیری

کمک به تهیه پیشینه پژوهش هاي مرتبط

طراحی پژوهش های آموزشي (طراحی، متدلوژوی و راهکارهای ارزشیابی)