۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۶ مهر  
دانلود فایل مقررات داخلی بیمارستان         کلیک کنید