۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۹ آبان   

اهداف راهبردی مددکاری اجتماعی

 

نقش مددکار اجتماعی در تیم پزشکی کمک به حل مشکلات اجتماعی بیماران و خانواده آنهاست تا بتوانند سلامت اجتماعی خودشان را به دست آورند. چون طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، تعریف سلامتی شامل: سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی است. لذا همچنان که رسیدگی به بیماری های جسمی مراجع در حرفه پزشکی تعریف می شود، رسیدگی به بیماری های روانی مراجع در حرفه روانشناسی و روانپزشکی تعریف می شود. در مورد بیماری های اجتماعی نیز رسیدگی به مسائل اجتماعی مراجع در حرفه مددکاری اجتماعی تعریف شده است.

مددکار اجتماعی در بیمارستان علاوه بر کار فردی و گروهی با بیماران و خانواده آن ها، برای پیشگیری از عوارض بحران هایی که در بیمارستان به وجود می آید با روش مداخله در بحران خدمت حرفه ای خودش را ارائه می نماید و از آنجا که بیماران از پایگاه های مختلف اقتصادی – اجتماعی به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می کنند، پس درمان آنها بدون در نظر گرفتن شرایط آنها میسر نخواهد بود. لذا مکمل شدن اقدامات پزشکی با خدمات مددکاران اجتماعی ضرورت می یابد.