۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن

 

 

 

 

دکتر محمد رضا لشکری زاده
مدرک تحصیلی: فوق  تخصص جراحی قفسه سینه
پست الکترونیک:

lashkarizadeh@kmu.ac.ir

مسئولیت های حرفه ای :

معاون پژوهشی گروه

رئیس بخش جراحی و ICU