۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن
مریم شافعی
مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری
سمت: مدیر دفتر پرستاری