۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي

معرفی پرسنل واحد آموزش

دکتر محمدرضا لشکری زاده

سمت: معاون آموزشی بیمارستان

مدرک تحصیلی: فوق تخصص

رشته تخصصی: فوق تخصص توراکس

رتبه علمی: دانشیار

آدرس پست الکترونیکی:      lashkarizadeh@kmu.ac.ir

 

 

دکتر بهناز باقریان

سمت : مسئول امور دانشجویان غیرپزشکی

رشته تخصصی: دکترای پرستاری

 

کارشناسان واحد  

فاطمه کریم دادی

کارشناسی ارشد مدیریت -کارشناس مسئول

افسانه امامی پور

کارشناسی ارشد مدیریت،  کارشناس واحد EDU  و کارشناس گروه جراحی و پوست

مرضیه نادی پور

 کارشناسی ارشد مدیرت اجرایی کارشناس گروه کودکان و پاتولوژی

مهدیه حاج محمدحسنی

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت  -کارشناس گروه داخلی و رادیولوژِی

 رویا برزیده

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت  -کارشناس گروه زنان 

الهام زهره کرمانی

 کارشناسی کتابداری پزشکی  -کارشناس گروه داخلی

 بتول ترابی

 کارشناس کتابداری پزشکی  -مسئول اموراداری دفتر معاونت آموزشی

الناز محمدی 

کارشناسی مدیریت-  کارشناس گروه رادیوآنکولوژی