۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
کلینیک اطفال
روزهای هفته پزشکان تخصص
شنبه دکتر سپهران فوق تخصص غدد کودکان
دکترنظام آبادی  
یکشنبه دکترابراهیمی فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی
دکتر بازرگان فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی
دوشنبه سحرپوراصغری مشاور تغذیه
دکتر باوفا متخصص بیماری های کودکان
سه شنبه دکتر بازرگان فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی
دکتر ابراهیمی فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی
چهارشنبه دکتر نژادبیگلری فوق تخصص مغزواعصاب کودکان
کلینیک داخلی
روزهای هفته پزشکان تخصص
شنبه

دکتر اسلامی

دکتر قاسم زاده

فوق تخصص گوارش

 

یکشنبه

دکترشفیع پور

فوق تخصص ریه

دکتریزدانی فوق تخصص ریه
دوشنبه دکتر قاسم زاده  
چهارشنبه دکتر توحیدی متخصص ریه
کلینیک جراحی
روزهای هفته پزشکان تخصص
شنبه دکتر شفیعی فلوشیپ جراحی کبد مجاری صفراوی،پانکراس،پیوند کبد
یکشنبه دکتر کوهستانی متخصص جراحی عمومی
دوشنبه دکتر وهبی فلوشیپ سرطان
سه شنبه دکتر شفیعی فلوشیپ جراحی کبد مجاری صفراوی،پانکراس،پیوند کبد
چهارشنبه دکتر لشکری فوق تخصص جراحی قفسه سینه
کلینیک غدد
روزهای هفته پزشکان تخصص
شنبه دکتر مختاری فوق تخصص غدد
یکشنبه دکترگذشتی فوق تخصص غدد
دوشنبه FNA  
سه شنبه دکتر ملکی غدد اطفال
دکتریوسف زاده فوق تخصص غدد
چهارشنبه دکتر سنجری فوق تخصص غدد
کلینیک آنکولوژی
روزهای هفته پزشکان تخصص
شنبه دکتر فرهمندی  فوق تخصص هماتولوژی انکولوژی
سه شنبه دکتر فرهمندی  فوق تخصص هماتولوژی انکولوژی
چهارشنبه دکتر فرهمندی  فوق تخصص هماتولوژی انکولوژی
کلینیک زنان
روزهای هفته پزشکان تخصص
شنبه

دکتردلیلی

دکترمیرزایی

دکترترابی نژاد

فلوشیپ پریناتال

فلوشیپ پریناتال

متخصص زنان و زایمان

یکشنبه

دکتر نادری

دکترمنصوری

متخصص زنان و زایمان

فلوشیپ لاپاراسکوپی

دوشنبه

دکتردلیلی

دکترمیرزایی

دکترحسینی السادات

فلوشیپ پریناتال

فلوشیپ پریناتال

فلوشیپ نازایی

سه شنبه دکتر ترابی نژاد متخصص زنان و زایمان
چهارشنبه

دکتر فقیه

دکترصحبتی

 

فوق تخصص اختلالات کف و لگن

کلینیک پوست و مو
روزهای هفته پزشکان تخصص
شنبه دکتر افلاطونیان(بزرگسالان) فلوشیپ درماتوپاتولوژی
دکتر خلیلی(کودکان) فلوشیپ پوست کودکان
یکشنبه

دکتر متغیر

دکترفرج زاده(کودکان)

 

فلوشیپ درماتولوژی کودکان

دوشنبه دکتر محمدی متخصص پوست و مو
سه شنبه دکترایرانمنش(بزرگسالان) متخصص پوست و مو
چهارشنبه

دکتر شمس میمندی(بزرگسالان)

فلوشیپ درماتوپاتولوژی

دکترفرج زاده(کودکان) فلوشیپ درماتولوژی کودکان
کلینیک دندانپزشکی
روزهای هفته پزشکان تخصص
شنبه دکتر حسینی فر متخصص اطفال
دکترموسوی متخصص ارتودنسی
دکتربقایی متخصص اندو
دکتر خدارحمی متخصص بیماریهای لثه
دکتر حاجی عباسی دندانپزشک عمومی
دکترصادقی دندانپزشک عمومی
یکشنبه دکتریاربخت متخصص اطفال
دکتردلاوریان متخصص ارتودنسی
دکتریغمایی متخصص تشخیص بیماریهای دهان و دندان
دکترگروهی متخصص اندو
دوشنبه دکتر حسینی فر متخصص اطفال
دکترموسوی متخصص ارتودنسی
دکتررحیمی متخصص تشخیص بیماریهای دهان و دندان
دکتربقایی متخصص اندو
دکترخدارحمی متخصص بیماریهای لثه
دکترثمره فکری دندانپزشک عمومی
سه شنبه دکتر حسینی فر متخصص اطفال
دکتردلاوریان متخصص ارتودنسی
دکتریغمایی متخصص تشخیص بیماریهای دهان و دندان
دکترگروهی متخصص اندو
دکترثمره فکری دندانپزشک عمومی
دکترحاجی عباسی دندانپزشک عمومی
چهارشنبه دکتریاربخت متخصص اطفال
دکترموسوی متخصص ارتودنسی
دکتربقایی متخصص اندو
دکترخدارحمی متخصص بیماریهای لثه
دکترصادقی دندانپزشک عمومی
پنجشنبه دکتریاربخت متخصص اطفال
دکتررحیمی متخصص تشخیص بیماریهای دهان و دندان
دکترگروهی متخصص اندو
دکترثمره فکری دندانپزشک عمومی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر یزدانی