۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن

ایران نژاد محمود آبادی

سوپروایزر اتاق عمل

سابقه کار : 20 سال

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی