۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير  

ایران نژاد محمود آبادی

سوپروایزر اتاق عمل

سابقه کار : 20 سال

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی