۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي   

راحله نصیری 

سوپروایزربالینی

سابقه کار: 18سال

تحصیلات:فوق لیسانس

ثریا قربانی

سوپروایزر بالینی

سابقه کار : 22 سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

رزومه کاری

نصرت عوض نژاد

سوپروایزر بالینی

سابقه کار : 26 سال

تحصیلات : فوق لیسانس پرستاری

رزومه کاری

سیما خواجویی

سوپروایزر بالینی

سابقه کار : 19 سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

سیما شفیعی

سوپروایزر بالینی

سابقه کار : 29 سال

تحصیلات :لیسانس پرستاری . فوق لیسانس روانشناسی بالینی

مهدیه نادری نژاد

سوپروایزربالینی

سابقه کار : 24 سال و 4 ماه

تحصیلات : لیسانس پرستاری

رزومه کاری

 

شهرزاد شعبانپور

سوپروایزر بالینی

سابقه کار : 21سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

 

 

معصومه انجم شعاع

سوپروایزر بالینی

سابقه کار : 

تحصیلات : 

ربابه زراعت

سوپروایزر بالینی

سابقه کار : 24 سال

تحصیلات: لیسانس پرستاری

فهیمه جلالی

سوپروایزر بالینی

سابقه کار : 26 سال

تحصیلات: لیسانس پرستاری

 

ناهید جمالی نژاد

سوپروایزر بالینی

سابقه کار : 28 سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

رزومه کاری