۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن

                                                         

                                                             خانم فاطمه هاشمی 

 

                                                             مدیرخدمات پرستاری  ( مترون )

 

                                                            تحصیلات : فوق لیسانس پرستاری

 

                                                           شماره تماس : 09131411381

 

                                                            شرح وظایف