۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۷ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ بهمن   

معرفی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

 

مرکز آموزشي درماني افضلي پوردر سال ۱۳۸۱ افتتاح و يکي از بزرگترين بيمارستانهاي ايران است . اين بيمارستان در ۲ فاز و ظرفيت ۵۴۰ تخت برنامه ريزي شده که در حال حاضر فاز اول با ۴۶۲ تخت مصوب مشغول ارائه خدمات درماني مي باشد .
 

خصوصيات و ويژگي هاي اين مرکز درماني بر اساس آخرين اطلاعات استاندارد بين المللي زمان طراحي و تدوين گشته است. اين پروژه در زميني به مساحت ۲۳ هکتار ، به مساحت کلي ۶۲۰۰۰ متر مربع ، با هزينه اي بالغ بر ۹ ميليارد تومان و هزينه ارزي ۲ ميليون دلار احداث گرديده است.  
 

از مزيتهاي اين بيمارستان برخورداري از فن آوري روز و تجهيزات و تسهيلات نوين پزشکي براي ارائه خدمات به همشهريان و دانشجويان و نزديکي آن به پرديزه دانشگاه علوم پزشکي کرمان مي باشد.

اين مرکز شامل اورژانس ها( اطفال، بزرگسال، زنان)، بخش هاي ويژه (ICUاطفال، ICU  جنرال، ICUبزرگسال،NICU  ، CCU(A,B,C)    بخش هاي تخصصي(اطفال، جراحي عمومي، زنان، ليبر ، مامايي، پوست، عفوني، دياليز)، بخش هاي فوق تخصصي (غدد بزرگسالان، غدد اطفال،برونکوسکوپی، عفوني اطفال، جراحي اطفال، پوست اطفال، جراحي توراکس، پيوند کبد، پيوند کليه، پيوند مغز استخوان، آنکولوژي اطفال، ريه، گوارش،IVF  ، ایزوله تنفسی) و اتاق عمل شامل ۷ تخت فعال جهت انجام اعمال جراحي عمومي، اطفال، توراکس، زنان و زايمان، پيوند کليه، پيوند کبد، PCNL  ، ERCP  ، دندانپزشکي ویژه بیماران هموفیلی، همچنين درمانگاه هاي فعال شامل غدد (فوق تخصصي)، پوست (تخصصي)، پوست کودکان (فوق تخصصي)، داخلي(تخصصي)، گوارش (فوق تخصصي)، گوارش کودکان(فوق تخصصي)، پيوند کبد (فوق تخصصي)، پيوند کليه (فوق تخصصي)، جراحي (تخصصي)، جراحي توراکس (فوق تخصصي)، هموفيلي (فوق تخصصي)  مي باشد.

 

 

سیاستهای کلان مرکز

1. رویکرد جامع به سلامت انسان و توجه به ابعاد مختلف از جمله سلامت اجتماعی و معنوی و تکریم مقام انسانی

2. رعایت عدالت در توزیع منابع و ارائه خدمات به بخش های داخلی و خارج سازمان و ذینفعان مرتبط

3. حفظ ایمنی و افزایش کیفیت و اثر بخشی فرایندهای کاری بالینی و غیر بالینی در حین کاهش هزینه ها

4. بهبود نظام آموزش و پژوهش رسالت محور در راستای بهبود فرآیندهای مرکز با تاکید بر رعایت اصول حرفه ای و حقوق بیمار

5. تصمیم گیری مبنی بر شواهد در کلیه سطوح اعم از بالینی و غیر بالینی

6. چابک سازی سازمانی وافزایش سرمایه اجتماعی در ارتباط درونی و بیرونی سازمان

7. تقویت نظام شایستگی، شایسته پروری مبتنی براصلاحات نظام اداری و بکارگیری نظامهای نوین مدیریتی

8. افزایش میزان بهره وری و کارایی در منابع :

8/1 . منابع فیزیکی با تاکید بر آمایش خدمات و نظام آراستگی

8/2. منابع انسانی با تاکید توانمند سازی نیروی انسانی و جذب نیروی انسانی کارآمد و ارتقای کیفیت زندگی کاری

8/3. منابع مالی از طریق تخصیص بهینه و ارتقای جایگاه حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی

8/4. شفافیت و سهولت دسترسی به اطلاعات براساس سطح بندی از طریق بکارگیری فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطی

 

 

سیاست های اجرایی مرکز

* سیاست های اجرایی در ارتباط با گیرنده خدمات

1. ارتقای عملکرد مددکاری اجتماعی به واحد خدمات اجتماعی سلامت

2. اتصال بیمارستان در شبکه بهداشتی و مراکز جامع سلامت و پایگاه بهداشتی

3. تاکید بر اصلاح سبک زندگی و ارتقای سلامت و خود مراقبتی مراجعین

4. تهیه بسته مراقبت های معنوی و کد های تعریف شده رفتاری به ویژه در بخش مسمومیت ها، انکولوژی و پیوندها

5. تهیه بسته مراقبت های تسکینی با استفاده از رویکرد ارتقای سلامت، طب مکمل در سطح پیشگیری

6. حفظ ایمنی بیمار و ارتقای کیفیت خدمات

7. رعایت حقوق بیمار با تاکید بر اصول حرفه ای گری و اخلاق

 

* سیاست های اجرایی مرتبط با مراقبت و خدمات حرفه ای

1. بهبود فرآیند نحوه ارجاع بیماران در سطوح مختلف نظام ارجاع و نحوه پیگیری آنها(Flow up) با استفاده از فناوری های نوین (Telemedicine)  باتاکید بر مادارن پرخطر، نوزادان، مشاوره های فوق تخصصی داخلی مانند نفرولوژی، عفونی، ریه،قلب، پیوند

2. تهیه گادلاین نحوه مشارکت بیمار در فرآیند تصمیم گیری و مراقبت ها

3. فعال سازی درمانگاه و خدمات سرپایی براساس خدمات تخصصی و فوق تخصصی

4. تهیه گادلاین های تشخیصی گروه مراقبت های و بومی سازی آنها در شرایط مختلف اجتماعی-اقتصادی

5. افزایش کیفیت عملکرد آزمایشگاه و واحدهای تشخیصی و تصیر برداری

6. تهیه گادلاین های درمانی گروه مراقبت های و بومی سازی آنها در شرایط مختلف اجتماعی-اقتصادی

7. ارتقای کیفیت مراقبت های درمانی  با استفاده از تکنیک نوین مدیریتی همچون شش سیگما(اوژانس، بخش های بالینی، ویژه و اعمال جراحی)

8. بهبود عملکرد پزشکان به ویژه پزشکان مقیم

9. بهبود عملکرد پرستاری به ویژه از طریق توانمند سازی و مهارت دهی بالینی با تاکید بر توانایی های مدیریتی

10. استقرار بسته مراقبت های بازتوانی در کلیه بخش ها و مراقبت های مرتبط به ویژه در دوران تکامل کودکی

11. استقرار بسته مراقبت های روانی کد های تعریف شده رفتاری به ویژه در بخش

* سیاست های اجرایی مرتبط با مدیریت و رهبری

رهبری و ساختار سازمانی

1. بهبود نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری به صورت یک نظام یکپارچه سیساتگذاری و برنامه ریزی و گسترش ایجاد ساختار ماتریسی متناسب با چارت سازمانی

2. تنظیم بسته نقش و ارتباطات درون بخشی و برون بخشی در کلیه بخش های بالینی و غیربالینی (مسوولیت ها و اختیارات)

3. اصلاحات ساختاری و بامهندسی مشاغل براساس ساختار ادهو کراسی متناسب با نظام نوآوری

4. چابک سازی سازمان در پاسخگوی در راستای رسالت به ویژه در حوادث و زمان های بحران

5. توسعه فعالیت های با تاکید بر R&D   و کسب تجربیات

6. استقرار نظام ممیزی داخلی و اعتباربخشی اموزشی،پژوهشی و درمانی

7. استقرار نظام مدیریت بهره وری و سنجش بهره وری در ابعاد مختلف نیروی انسانی، ساختار، فرآیندها و منابع و زیرساخت ها

8. بهبود نظام برونسپاری و پایش عملکرد

نیروی انسانی

1. استقرار نظام شایسته سالاری (شایسته خواهی، شایسته یابی، شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته گماری)

2. توانمندسازی پرسنل در خصوص افزایش مهارت های بهبود زندگی کاری

3. تاکید بر اخلاق حرفه ای و توانمندسازی در خصوص اصول حرفه گری براساس رسته ها و رشته های شغلی

4. افزایش میزان سرمایه اجتماعی در بین رسته های شغلی و پرسنل

5. بهبود جو و فرهنگ سازمانی به سمت اعتماد به نفس، مشارکت و خلاقیت و نوآوری

منابع اطلاعاتی

1. بهبود فرآیند نظام مدیریت اطلاعات و ثبت اطلاعات در سیستم HIS و ارتباط با دیگر نرم افزار های مرتبط

2. بهبود فرآیند ثبت و بازیابی الکترونیک پرونده بیمار در بخش های مختلف توسط گروه درمانی

3. تهیه داشبوردهای اطلاعاتی جامع جهت مدیریت یکپارچه منابع و بهبود نظام تصمیم گیری  براساس مدل BSC

4. اعتباربخشی  و ممیزی خارجی نظام ثبت و اطلاعات مدیریت بیماری HIS، روزآمد و حسابرسی داخلی و خارجی

منابع تسهیلاتی و تجهیزاتی

1. توزیع عادلانه و متناسب تخت ها و امکانات براساس ماموریت و رسالت مرکز

2. تهیه بسته ملزومات پزشکی (دارویی و لوازم پزشکی) برای هریک از گروه های مراقبتی مرکز و پروتکل تامین آن

3. نظام نگهداشت تجهیزات پزشکی

4. بهبود فضا و عملکرد انبارهای مرکز

5. همسوسازی فضا و تسهیلات با فرآیند کاری و استقرار نظام آراستگی

6. زمینه سازی برای تغییر آمایش خدمات مرکز

7. مدیریت فضای سبز و استفاده از روش های نوین

8. بهبود و توسعه فضای همراه بیمار

9. نهگداشت و بازسازی فاضلاب و تاسیسات

10. بکارگیری انرژی پاک

منابع مالی

1. تدوین و اجرای پروتکل مراقبت های VIP براساس بیمه های تکمیلی در گروه مراقبت های ...

2. بهبود فرآیند نظام پرداخت مبتی بر عملکرد

3. بررسی نحوه تامین منابع مالی به روش های نوین در چارچوب PPP به ویژه بخش طب هشته ای و رادیوتراپی

4. انجام حسابری مستقل مالی و تدوین گزارشات مالی و تحلیل صورت های مالی در راستای مدیریت هزینه و افزایش بهره وری

5. ارتقای جایگاه حسابداری مدیریت  و بودجه ریزی عملیاتی

6. جذب منابع و ایجاد پایداری منابع مالی به ویژه ساماندهی منابع خیرین

 

* سیاست های اجرایی آموزش و پژوهش

1. استقرار نظام نامه آموزشی پاسخگو و رسالت محور مرکز اموزشی درمانی افضلی پور با تاکید بر حقوق و تکالیف متقابل

2. گسترش فرهنگ راعاتی اصول حرفه ای گری در دوره های تربیتی

3. دوره جامعه پذیری دانش آموختگان  براساس مراقبت های تعریف شده در رسالت مرکز افضلی پور

4. یکپارچه سازی علم و عمل و همسوسازی فعالیت های پژوهشی در راستای مداخلات و مراقبت های سلامتی در گروه های مختلف درمانی در راستای نظام آموزشی پاسخگو و رسالت محور

5. توانمندسازی کادر اجرایی برای انجام مداخلات تجربی و کاربردی و Action Research جهت ارتقای عملکرد

6. همکاری با مراکز تحقیقاتی پشتیبان و انعقاد تفاهم نامه جهت انجام طرح های مشترک  گسترش شبکه تحقیقاتی سیستم محور

7. گسترش نظام های ثبت و مراقبت: رفتارهای پرخطر نما، کیست هیداتیک و.....

8. طراحی بسته کامل خدمات با استفاده از تجربیات DCP3 در زمینه و....

9. داده کاوی  اطلاعات مربوط به مراقبت های از جنبه های مختلف مدیریت بیماری (مراقبت درمانی و پرستاری ، انفورماتیک پزشکی، مدیریتی، اقتصادی، اپیدمویولوژی ) در زمینه و...