۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن

بتول ایزدی مقدم

سابقه کار : 27 سال

تحصیلات : فوق لیسانس مامایی

در مورد درمانگاه زنان 

مژده شفیعی

مسئول درمانگاه داخلی ، جراحی ، پوست و اطفال ( صبح )

سابقه کار: 26 سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

در مورد درمانگاه داخلی، جراحی ، پوست و اطفال