۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد

                                     

 

 

 

                                           

 

                                                           سر کار خانم فاطمه هاشمی

                                                       مدیرخدمات پرستاری  ( مترون )

                                                    تحصیلات : فوق لیسانس پرستاری

                                                       شماره تماس : 09131411381

                                                                  شرح وظایف