۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن

 

 

تعرفه های بیمه ای بیمارستان

 

جهت آگاهی هرچه بیشتر شما بیمار گرامی نکاتی چند را یادآوری می نماییم.
موارد لازم در زمان پذیرش:
1. به همراه داشتن دستور بستری پزشک معالج 
 
2. به همراه داشتن کارت ملی بیمار 
 
3. در صورتی که تحت پوشش بیمه درمانی می باشید به همراه داشتن دفترچه بیمه الزامی است. 
 
4. در صورتی که بیمه تکمیلی می باشید حتما در زمان پذیرش و ترخیص اعلام نمائید. 
 
5. بیمه های طرف قرارداد بیمارستان شامل: بیمه های تامین اجتماعی - بیمه سلامت -نیروهای مسلح - کمیته امداد - بانک ها (ملی،ملت، کشاورزی، صادرات، تجارت،سپه) شرکت ملی فولاد - شرکت ملی نفت - شرکت آب منطقه ای/ برق منطقه ای مدیریت برق - توزیع برق شمال و جنوب - شرکت آب وفاضلاب - سهامی برق منطقه ای - صدا وسیما - صنایع مس - سازمان زندان
 
6. بیمه های تکمیلی طرف قرارداد بیمارستان: کمک رسان ایران  sos - بیمه دانا - بیمه سامان.
 
* مراجعه کننده گرامی جهت اطلاع رسانی هرچه بیشتر و شفاف سازی در خصوص هزینه ها به موارد زیردقت نمائید.*
 
7. حق العمل جراحی براساس ضریبی به نام ( kجراحی ) برطبق ارزشهای نسبی خدمات مصوب وزارت بهداشت محاسبه می گردد و باتوجه به نوع عمل جراحی ضریبی متفاوت دارد.
محاسبه حق العمل جراحی : ضریب جراحی * 95200 ریال
8. حق العمل بیهوشی نیز براساس ضریب بیهوشی بر اساس ارزشهای نسبی خدمات درمانی مصوب وزارت بهداشت محاسبه می گردد.
محاسبه حق العمل بیهوشی : ضریب بیهوشی* 95200 ریال
9. هزینه هتلینگ براساس نوع تخت ( تخت عمومی – ICU جنرال – ICU نوزادان – CCU و یک تختی) محاسبه می گردد.
 
* در صورتی که قبل از بستری اتاق یک تختی (خصوصی) رزرو کنید یا در زمان بستری مرخصی موقت بروید به دلیل اینکه در آن مدت هیچ بیمار دیگری در اتاق بستری نخواهد شد هزینه از شما دریافت میگردد. لازم به ذکر است اتاق یک تختی در تعهد بیمه نمی باشد. *
 
 
 

نوع تخت

تعرفه دولتی

سهم بیمه

سهم بیمار

تخت عمومی

1826000

1643400

182600

تخت ICU نوزادان

8473000

7625700

847300

تخت ICU اطفال

8473000

7625700

847300

تخت CCU

4236000

3812400

423600

تخت نوزادان

1279000

1151100

127900

یک تختی(خصوصی)

2237000

--

2237000

 
 
*سهم بیماران تحت پوشش بیمه های سلامت؛ تامین اجتماعی؛کمیته امداد از هزینه های بیمارستان 10% می
باشد و سهم بیماران روستایی با نظام ارجاع 5% می باشد وبیماران تحت پوشش نیروهای مسلح در صورت
نداشتن مبالغ آزاد، رایگان می باشد.*