۱۳۹۹ جمعه ۱۳ تير
 دکتر مجید دهقانی
مدرک تحصیلی: پزشک عمومی
پست الکترونیک: mdehghani@kmu.ac.ir
سامانه پیامکی ارتباط با مدیریت بیمارستان 09134425304