۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۳ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت   

 

دکتر محمد حسین مهرالحسنی
سمت: رئیس بیمارستان
رشته تحصیلی: مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی
رتبه علمی: دانشیار گروه مدیریت
وضعیت جاری: استخدام رسمی، عضو هیئت علمی
تلفن تماس: 31328401

 

 

 

بیانیه ریاست  مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

 

سلامت بزرگترین نعمت  هستی و امانت الهی جهت رشد و تعالی انسان و قرب  به حق تعالی است  که حفظ و ارتقای آن  برای  جامعه و آحاد افراد تکلیف و حقی همگانی  می باشد. تلاش در  تحقق سلامت و  درمان بیماری ها   خدمتی ستودنی  برای حفظ کرامت  و تعالی انسان  است که این امر در مرکز آموزشی و درمانی  افضلی پور  با نیت خالص واقف آن  دو چندان نمود پیدا کرده و برای شاغلین افتخاری است  که با ارتقای عملکرد و شایستگی خود برای حفظ سلامت و تعالی  مردم شریف این خطه فعالیت نمایند.

این انگیزه و اراده برای تعالی انسان ها است که منجر به شکل گیری تعاملات منسجم و هماهنگ،  کارگروهی  همراه با فرهنگ سازمانی  مبتنی بر شایستگی و خلاقیت شده  و هویت این مرکز را حفظ و تعالی خواهد داد. حفظ این انگیزه و اراده جز از طریق نوع دوستی، حفظ احترام  و خیرخواهی برای خود، بیماران و همراه هان آنها ، بکارگیری خرد جمعی و انتخاب آگاهانه میسر نخواهد شد.

امید است با اتکال به عنایت باری تعالی ، به این امر متعهد باشیم

 

دکتر محمد حسین مهرالحسنی

ریاست مرکز آموزش و درمانی  افضلی پور کرمان