۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

 

پیام ریاست  

"عبادت جز خدمت خلق نیست"

اکنون که با اعتمادی که دانشگاه به اینجانب داشته است ، مسئولیت مرکز آموزشی درمانی افضلی پور را بر عهده گرفته ام ، تمام تلاش خود را در جهت بهبود کیفیت خدمات درمانی–  آموزشی در بیمارستان بکار گرفته و از خداوند منان، انتظار عنایت و کمک دارم.

بدیهی است هر چه داریم از نعمت وجود مردم است. بنابراین هدف اصلی کلیه کارکنان مرکز، رضایتمندی بیماران خواهد بود و بر این اساس، سیاست ها و راهبردهای بهبود مستمر را در مرکز، دنبال خواهیم کرد.

استفاده از تیم خبره در سیستم بالینی و اداری بیمارستان ، تلاش ما را در این جهت تسهیل کرده و مشارکت تمامی کارکنان، ضامن موفقیت در این مسیر است.علاوه بر ارتقاء رضایتمندی بیماران که هدف اصلی ماست، دستیابی به اهداف زیر نیز دنبال میگردد:

·        مدیریت مشارکتی

·        رضایتمندی پرسنل و پزشکان مرکز

·        ارتقاء امنیت شغلی با بستر سازی فرهنگ بدون سرزنش در مرکز

·        ارج نهادن و تشویق فعالیت های ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات سلامت

·        کاهش هزینه ها با رویکرد حفظ کیفیت ارائه خدمات سلامت

·        افزایش درآمدها با رویکرد حفظ کیفیت ارائه خدمات سلامت

امید که لطف خداوند در این مسیر شامل ما شود.

دکتر محمد مهدی حیاتبخش

رئیس مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

 

 معرفی بیمارستان

مرکز آموزشي درماني افضلي پوردر سال ۱۳۸۱ افتتاح و يکي از بزرگترين بيمارستانهاي ايران است . اين بيمارستان در ۲ فاز و ظرفيت ۵۴۰ تخت برنامه ريزي شده که در حال حاضر فاز اول با ۴۶۲ تخت مصوب مشغول ارائه خدمات درماني مي باشد .
 

خصوصيات و ويژگي هاي اين مرکز درماني بر اساس آخرين اطلاعات استاندارد بين المللي زمان طراحي و تدوين گشته است. اين پروژه در زميني به مساحت ۲۳ هکتار ، به مساحت کلي ۶۲۰۰۰ متر مربع ، با هزينه اي بالغ بر ۹ ميليارد تومان و هزينه ارزي ۲ ميليون دلار احداث گرديده است.  
 

از مزيتهاي اين بيمارستان برخورداري از فن آوري روز و تجهيزات و تسهيلات نوين پزشکي براي ارائه خدمات به همشهريان و دانشجويان و نزديکي آن به پرديزه دانشگاه علوم پزشکي کرمان مي باشد.

اين مرکز شامل اورژانس ها( اطفال، بزرگسال، زنان)، بخش هاي ويژه (ICUاطفال، ICU  جنرال، ICUبزرگسال،NICU  ، CCU(A,B,C)    بخش هاي تخصصي(اطفال، جراحي عمومي، زنان، ليبر ، مامايي، پوست، عفوني، دياليز)، بخش هاي فوق تخصصي (غدد بزرگسالان، غدد اطفال،برونکوسکوپی، عفوني اطفال، جراحي اطفال، پوست اطفال، جراحي توراکس، پيوند کبد، پيوند کليه، پيوند مغز استخوان، آنکولوژي اطفال، ريه، گوارش،IVF  ، ایزوله تنفسی) و اتاق عمل شامل ۷ تخت فعال جهت انجام اعمال جراحي عمومي، اطفال، توراکس، زنان و زايمان، پيوند کليه، پيوند کبد، PCNL  ، ERCP  ، دندانپزشکي ویژه بیماران هموفیلی، همچنين درمانگاه هاي فعال شامل غدد (فوق تخصصي)، پوست (تخصصي)، پوست کودکان (فوق تخصصي)، داخلي(تخصصي)، گوارش (فوق تخصصي)، گوارش کودکان(فوق تخصصي)، پيوند کبد (فوق تخصصي)، پيوند کليه (فوق تخصصي)، جراحي (تخصصي)، جراحي توراکس (فوق تخصصي)، هموفيلي (فوق تخصصي)  مي باشد.