۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

بخش های فوق تخصصی

پیوند کبد پیوند مغز استخوان پیوند کلیه آنکولوژی اطفال
داخلی (ریه) گوارش غدد ناباروری (IVF)
داخلی جنرال      

بخش های تخصصی

 

اطفال یک اطفال دو مامایی زنان
جراحی زنان پوست  عفونی دیالیز
جراحی پره ناتال لیبر  

 

بخش های ویژه

ICU اطفال ICUبزرگسال ICUجراحی ICUمسمومیت
NICU1 NICU2 اتاق عمل CCU
     
POST CCU