۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد

امام علی(ع):

پایداری زندگی بر برنامه ریزی درست و وسیله ی رسیدن به آن، مدیریت صحیح است.

                                                                                                                                                                     (غررالحکم دررالکلم،حکمت ۶۸۰۷)

 

پیام تیم مدیریت مرکز آموزشی درمانی افضلی پور:

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک، از جمله مهمترین مهارت مدیران مراکز درمانی و از الزامات اجتناب ناپذیر بیمارستان های پیشرو، محسوب می گردد. امروزه این موضوع، آنقدر ارزشمند و پر بهاء تلقی می شود که وجود دورنما و استراتژی ها را به عنوان سکان کشتی سازمان های مراقبت های پزشکی دانسته ، به طوری که شکل گیری منابع و خدمات درمانی، حول محور آن صورت می گیرد.

بیمارستان ها، نظیر هر سازمان دیگری که باید در محیط پر تلاطم و در حال تحول سریع امروزی به حیات خود ادامه دهد نیازمند بهره گیری از مدیریت استراتژیک برای حفاظت از آینده خود می باشند. از آنجا كه برنامه‌ريزي استراتژيك به عنوان دومين گام مديريت استراتژيك بعد از شناسايي و تحليل وضعيت موجود قرار دارد، لذا مديران سطوح عالي مركز آموزشي و درماني افضلي‌پور با همت و مشاركت تمامي كاركنان درصدد برآمدند تا نسبت به اين امر مهم و لازم گامي به سوي ارتقاي كيفيت و عملكرد سازمان در راستاي رسالتش به عنوان يك بيمارستان آموزشي و درماني در نظام بهداشت و درمان كشور بردارند.

رسالت (ماموریت):

—        مرکز آموزشی درمانی افضلی پور با ارائه خدمات درمانی ، آموزشی و پژوهشی مطلوب در جهت ارتقا سلامت جامعه تلاش می نماید.

چشم انداز(دورنما):

—        ارائه تصویری موفق از یک مرکز مرجع  آموزشی درمانی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی.

ارزشها:

*      عدالت محوری در ارائه خدمات

*      احترام به منشور حقوق بيمار و مشتري مداري

*      رعايت شئون اسلامي و اخلاقی

*      احترام به قانون و مقررات و رعایت سلامت در کار

*      فرهنگ بدون سرزنش در گزارش خطاها

*      تحول خواهي و تحول گرايي،  ابتكار، خلاقيت و نوآوري در جهت كيفيت برتر در ارائه خدمات و سازمان

*      وجود محيطي آراسته ، مطبوع و آرام اداري و درماني همراه با انضباط

*      صرفه جويي و تلاش در كاهش هزينه‌ها

*      رازداری ، همدلی و صداقت در کار

*      ادب و احترام متقابل بین کارکنان

*      ملاحظات زیست محیطی

*      پشتکار در استفاده از فناوری های نوین

              *      اداره امور به صورت مشارکتی و تیمی

اهداف استراتژیک:

- ایمنی مطلوب در ارائه خدمات اثربخش

- بهبود مستمر کیفیت  و رضایتمندی

- بهبود و توسعه مدیریت و منابع

- ارتقاء سیستم آموزش و پژوهش بالینی

 


ذینفعان کلیدی