۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن

این پایگاه در سال ۱۳۸۵ به همت معاون پژوهشی وقت دانشگاه (دکتر حمید نجفی پور) و آقای دکتر صدیف درویش مقدم راه اندازه شد این واحد مستقیماً زیر نظر معاونت تحقیقیات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان است. عمده ترین ترین هدف پایگاه دسترسی آسانتر اساتید و دانشجویان پزشکی به امکانات پژوهشی و ارتقاء سطح فعالیت های پژوهشی این بیمارستان می باشد. براساس مطالعه آماری انجام شده این هدف محقق شده است. 

در حال حاضر اعضای پایگاه ۵ نفر می باشد که با گروههای بالینی مستقر در بیمارستان از طریق عضو پژوهشی و مدیران گروهها ارتباط نزدیکی دارد پروپوزال های طرح های پژوهشی در شورای پژوهشی این بیمارستان بررسی می گردد که متشکل از ریاست بیمارستان، سرپرست پایگاه و قائم مقام وی، کارشناس آمار و عضو پژوهشی گروهها می باشد. بسیاری از طرح های مصوب بعد از تأیید شورای پژوهشی بیمارستان قابل انجام هستند علاقمندان به اطلاعات بیشتر می توانند به سایت پایگاه مراجعه نمایند. پایگاه منتظر پیشنهادات و انتقادات سازنده
   شما از طریق ایمیل  paafzali@kmu.ac.ir وتلفن  33257470 می باشد  

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید