۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

واحد فن آوری اطلاعات و ارتباطات

مسئول واحد : نوید بانک توکلی

مدرک : کارشناس سخت افزار

سابقه کار در بیمارستان: 10 سال


تاریخ شروع انجام وظیفه به عنوان مسئول واحد : شهریور 96


 پرسنل

 

 امیررضا ملکی

 مدرک : کاردان کامپیوتر

 

 مهدی فاطمی

 

 آزاده ضامن

 مدرک:کارشناس سخت افزار