۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي
 آدرس :

بزرگراه امام خمینی ( ره )، جنب دانشگاه شهید باهنر، مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

 تلفن :

31328000

فکس : 

 ۳۳۲۵۷۷۷۰

سامانه پیامکی ارتباط با مدیریت بیمارستان 09134425304
 وب سایت 

ah.kmu.ac.ir

کد پستی  

۷۶۱۶۹۱۳۹۱۱ 

  لینک ما بر روی  نقشه