۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ آبان  
از نفرات برتر "دوره کارگاهی ICU" با حضور مسئولان دانشکده پرستاری و مرکز آموزشی درمانی افضلی پور سه شنبه 25 آبانماه تقدیر شد.

در این مراسم از هانیه شاهمرادی کارشناس بیهوشی و مژگان خدامی پرستار، شاغل در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور بعنوان نفرات برتر دوره کارگاهی ویژه ICU تجلیل شد و از تلاش های خالصانه آنان قدردانی شد.