۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ آبان  
تقدیر و تشکر از کتابداران مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

همزمان با روز کتاب و کتابخوانی، از کتابداران مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در روز دوشنبه 24 آبان تجلیل شد.